Meteen naar de inhoud

Via dit formulier kun je een klacht aan ons doorgeven. We proberen uw klacht binnen 6 weken op te lossen. Lukt dat niet, dan laten wij u het tijdig weten.


  HOE VERLOOPT HET KLACHTPROCES BIJ ONS?

  U dient uw klacht schriftelijk in bij ons. Wij proberen uw klacht binnen 6 weken op te lossen. Lukt dat niet, dan laten wij u het ook weten, evenals het  termijn waarbinnen wij uw klacht kunnen oplossen. Wij zullen uiteraard binnen maximaal binnen 10 weken uw klacht afhandelen. U ontvangt hiervan schriftelijk een bericht.

  Bent u niet tevreden met onze oplossing, dat vinden we natuurlijk jammer. U kunt in dit geval uw klacht indienen bij  een onafhankelijke geschillencommissie zoals De Geschillencommissie. De onafhankelijke geschillencommissie doet een bindend uitspraak. Dit houdt in dat beide partijen zich houdt aan de uitspraak van de externe geschillencommissie.

  Het termijn waarbinnen de bindend uitspraak wordt gedaan is afhankelijk van de externe geschillencommissie die u kiest. Er kunnen mogelijk ook kosten hieraan verbonden zijn. Informeer hierover bij de externe geschillencommissie.

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de rechtbank van Rotterdam in Nederland. Hieraan zijn kosten verbonden zoals advocaatkosten, griffiekosten, enz. Informeer hierover. De kantonrechter doet een rechtsgeldig uitspraak. Beide partijen houden zich aan de uitspraak van de kantonrechter.

  Wilt u meer weten over onze klachtenprocedure? 
  Neem gerust contact op met ons. Wij staan u graag te woord.

  Bekijk onze klachtenreglement hier.